• Altai. Landscapes

  Maxim Kostin

  Lake Teletskoye. Altyn-Tuu mountain ranges

  Lake Teletskoye
  Altai, cordon Chiri at Lake Teletskoye
  Altai, cordon Chiri at Lake Teletskoye
  Lake Teletskoye. The pride of the morning
  Lake Teletskoye. The pride of the morning. Altai