• Paints of the Kamchatka Peninsula

  Denis Budkov

  Vilyuchinsk Volcano

  Vilyuchinsk Volcano

  Sunset over Vilyuchinsk Volcano

  Sunset over Vilyuchinsk Volcano

  The Kamchatka Peninsula. Volcano Klyuchevskaya Sopka eruption

  Volcano Klyuchevskaya Sopka eruption

  The Kamchatka Peninsula. Klyuchevskaya Sopka (4750 m) and Kamen (4575 m) volcanoes 

  The Kamchatka Peninsula. Klyuchevskaya Sopka and Kamen volcanoes

  The Kamchatka Peninsula. Kronotsky Nature Reserve. Sunrise over Kizimen volcano eruption

  The Kamchatka Peninsula. Kronotsky Nature Reserve

  Klyuchevskaya Sopka and Kamen. Sunrise over the highest volcanoes in Kamchatka  

  Klyuchevskaya Sopka and Kamen

  Tolbachik volcanic plateau

  Tolbachik volcanic plateau

  Tolbachik volcano eruption

  Tolbachik volcano eruption

  Tolbachik volcano at sunset

  Tolbachik volcano at sunset

  Crater of Half Moon – one of the craters of Mutnovsky volcano 

  Crater of Half Moon

  Plosky Tolbachik (3085 m)

  Plosky Tolbachik

  Mutnovsky volcano ice cave

  Mutnovsky volcano ice cave